O AUTORU

Goran Radošević Radoš rođen je 19.06.1956. godine u Beogradu. Bavi se pisanjem proze, poezije, dramskih formi, aforizama i drugim oblicima književnog stvaralaštva. Član je Udruženja književnika Srbije u Beogradu, Francuska br.7.

Do sada je objavio sledeća dela:

–  Džinovski miš,                                      zbirka pesama za decu,     1999

–  Ne činite greh, prasnite u smeh,     zbirka pesama za decu,       2002

–  Od iskona zavet,                                  rodoljubiva poezija,           2004

–  Čudotvorna sila,                                   pripovetke za decu,           2004

–  Puna vreća a unutra sreća,                zbirka pesama za decu,       2005

–  SupermarketGlobal.com,                     zbirka aforizama,               2008

–  Kad surla zaurla,                                  zbirka pesama za decu,     2010

 

– Saradnik politikinog dodatka – Politika za decu (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008)

– Saradnik je  lista za decu i mlade Gorocvet (2003, 2004) koji izlazi u Jagodini.

– Zastupljen je knjigama profesora dr. Voje Marjanovića: Mala antologija ljubavne poezije za decu i mlade (2002) i Mala antologija poezije o školi, đacima i učiteljima (2004)

– Zastupljen je u knjizi  Slobodana Stanišića: Dete je najlepša pesma (2007)

– Zastupljen je u knjizi  Pere ZupcaKad srce zasvetluca (2009)

– Zastupljen je u knjizi  Igora KolarovaNajkraće srpske priče za decu (2009)

– Zastupljen je u knjizi  Kolarov/Stevanović :  E, baš to!  (2009)

– Zastupljen je u knjizi  Mirjane Boškovića:   Ni dan bez tebe  (2010)

– Zastupljen je u knjizi  Andrej BazilevskiKnjiga radosti (2012)