RECENZIJA

Čarobni svet mašte

“Kad surla zaurla” , Goran Radošević Radoš

Čitajući ovu zbirku pesama namenjenu deci čovek kao da se vrati u godine detinjstva. Onog detinjstva koje ostavlja duboke tragove sećanja do kraja čovekovog života. Gospodin Radoš je pravi virtuoz da zađe u detinje duše. U ovom prikazu poći ćemo od estetsko-vaspitno-obrazovnog i didaktičkog sistema u zbirci pesama autora Gorana Radoševića – Radoša koji odiše posebnim kvalitetom i odlikuje se ne samo navikama nego i svežinom sadržajnog pristupa deci. Autorove pesme su po ukusu  i emocionalnoj prijemčivosti dece, raznovrsne, sadržajne, dopadljive, zabavne, saznajne sa ličnim porukama. Njegove pesme govore o deci s puno zanosa i odgovornosti u bogatstvu spoznaje o životu uopšte.

Sadržaj pesama nam pokazuje racionalne, svakodnevne situacije, novine, i manifestacije radoznalog sveta dece. Izuzetno vizuelno predočavaju svakodnevne situacije o životu, bude saznanje i podstiču maštu i razmišljanje. Pesme su pune toplih osećanja, vedrog optimizma i humanizma.  Pisati danas za decu nije nimalo lak posao, ali je zato zahvalan. Autor strogo vodi računa o izmenjenom senzibilitetu sadašnje dece koja se druže sa najnovijim sredstvima masovne komunikacije, pre svega sa televizijom i internetom. Sve pesme ove zbirke odišu toplinom, ritam im je i rimovanje nenametljivo i u njima je prisutna blaga humana komponenta bez koje i nema autentične dečje poezije.

Ova rukovet stihova za decu gospodina Radoševića višestruko zavređuje našu pažnju: najpre, pesnik obrađuje široki repertoar tema, vezanih za detinju dušu. U pesmama je veoma evidentan piktoralni elemenat tako da svaku pesmu dete može doživeti i vizuelno, stvarajući pravu predstavu o samoj temi. Leksika je vrlo odmerena, adekvatna i pristupačna, a rima na kraju stiha pospešuje pamćenje i razvija ritmičko osećanje.

Sve pesme ove zbirke deluju na decu koja tek izgra|uju svoju ličnost i formiraju karakter pa im se svaka poruka duboko urezuje u sećanje.

Autor u pesmama poštuje zakon metrike. On tka svoje stihove jednostavno, starajući se da se rimuju, ali tako da rima nije nategnuta, već da dolazi sama po sebi, pružajući nam slikovit svet, tople opise, i prijatna melozvučja.

U pesmama su došli do izražaja:  ljubav, mašta, tuga, smeh, šale, zbilja a ima i komike. Pesnikov fond reči je vrlo bogat i adekvatan za uzrast kome su pesme namenjene. Date su pesme obogaćene elementima gde se ispoljava slabost, ali i uspeh, nesebičnost, humanost, igra, dečja radoznalost i tajna gde autor kaže:

“A ti se prži
Kuvaj il’ peci
Al’ nikad nikom
Tajnu ne reci.”

Ovom zbirkom Gospodin Radošević obogatio je fond dečije poezije što je o doprinos srpskoj književnosti i kulturi uopšte.

 

Mr. Pavle Dželetović Ivanov